Robot Wall-B

Izolaty DNA i bloczki parafinowe można przechowywać w temperaturach dodatnich, od 4°C do temperatury pokojowej. W takich warunkach z powodzeniem może funkcjować robot obsługujący ściany wypełniane płytkami z materiałem biologicznym.

Pojemność banku zależy od zadeklarowanej wysokości opakowania w standardzie SBS, czyli wysokości fiolek.

Szacunkowa pojemość = (całkowita długość / 90mm) * (całkowita wysokość / (wysokość pudełka + 10mm))

Bank Wall-B jest obsługiwany przez specjalizowany robot, z możliwością sterowania w czasie rzeczywistym za pomocą protokołu TCP/IP. Oprogramowanie posiada wbudowane procedury typu: wydaj, przyjmij, przenieś itp.

Robot Wall-B może być sterowany za pomocą systemu BBMS (Biobank Management System).