Suwnica Agata

Cechy naszej suwnicy:
 • przenoszenie płytek lub statywów w standardzie SBS (127,76 mm x 85,48 mm)
 • przestrzeń robocza 2 x 1 x 1 m
 • prosta zabudowa z aparatami i przyrządami laboratoryjnymi
 • łatwe wdrożenie do złożonych procesów laboratoryjnych
 • czystość
Agata i aparatura laboratoryjna są integrowane na poziomie sprzętu i oprogramowania. Dotychczas integrowaliśmy z:
 • LabMind Hotel
 • PerkinElmer JANUS
 • Chemagen chemagic
 • Bio-Rad Real-Time PCR
 • Roche Real-Time PCR
 • FluidX X-Seal
 • Wirówki SIGMA
 • Sorter BioMicroLab

Suwnica Agata i zintegrowane urządzenia mogą być sterowane za pomocą systemu BBMS (Biobank Management System).