Hotel

Podczas trwania procesu w zautomatyzowanym laboratorium istnieje potrzeba przechowywania mikropłytek lub płytek w standardzie SBS. W tym celu zbudowaliśmy Hotel, sterowany przez USB, z zaciemnionymi miejscami na płytki.

Hotel może stanowić uzupełnienie wyposażenia minisuwnicy Agata lub może być wkomponowany do obsługi przez aparaty pipetuące posiadające gripper (ramię do przenoszenia płytek SBS).

Hotel może być sterowany za pomocą systemu BBMS (Biobank Management System).