Automatyzacja laboratoriów.

-------------------------------------

Zapewne znacie Państwo najnowsze modele urządzeń analitycznych. W Waszych laboratoriach używacie jednak aparatury zarówno starszej generacji, jak i tej z najwyższej półki. Sami dostrzegacie, że kolejne serie sprzętu laboratoryjnego są coraz nowocześniejsze, coraz bardziej „samodzielne”. Ten postęp technologiczny dokonuje się jednak jak dotąd wyłącznie w obrębie pojedynczego stanowiska – aparatu badawczego. Dlaczego nie rozszerzyć go na całe zestawy niezbędnych Wam urządzeń.

LabMind oferuje unikalne możliwości połączenia indywidualnych procedur laboratoryjnych w całe ciągi badawcze, w których udział człowieka ograniczany jest do niezbędnego minimum. Każde z oferowanych przez nas rozwiązań realizowane jest ‘na miarę’ tj. pod potrzeby konkretnego klienta. Być może właśnie propozycje LabMind będą dla Waszych laboratoriów „lekiem na całe zło”.

  

Budowa biobanków

--------------------------

Musicie przyznać Państwo, że nie jest to nowe pojęcie. Nic, czego byście nie znali. To przeświadczenie zmieni się jeśli powiemy, że LabMind oferuje budowę zautomatyzowanych biobanków. Co to takiego ?

Bazując na autorskim pomyśle LabMind w zakresie budowy autonomicznego robota YETI obsługi zamrażarek skrzyniowych, jesteśmy w stanie kompleksowo skonfigurować i wykonać Wasz biobank. W oparciu o posiadane pomieszczenia lub nowobudowane obiekty, projektujemy ich wyposażenie z przeznaczeniem pod automatyzację całego procesu biobankowania, począwszy od przygotowania materiału biologicznego, jego rejestrację, transfer do biobanku, składowanie, odbiór i wydanie do dalszych analiz. Całość realizowana jest bez fizycznego udziału człowieka, którego rola sprowadza się do zdalnego dysponowania i nadzoru nad pracą urządzeń. Jego udział jest wyłączony chociażby z uwagi na specjalnie przygotowaną atmosferę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza pomieszczenia biobanku.

To unikatowa koncepcja, której nie znajdziecie Państwo w ofertach innych firm. Rozważcie Państwo rozwiązania LabMind w Waszych projektach.

 

 Budowa specjalistycznych robotów.

----------------------------------------------

To propozycja która ma służyć automatyzacji indywidualnych procesów analitycznych. Jeśli macie Państwo potrzeby wyeliminowania pracy ludzkiej w procesie badawczym np. ze względu na jego szczególną uciążliwość, zagrożenia, niepowtarzalność wyników lub wysokie koszty pracy, sugerujemy rozważenie możliwości automatyzacji tych czynności. Nasze roboty budowane pod indywidualne zamówienie klienta i współdziałać będą z odpowiednio adaptowanymi aparatami, z których dotychczas korzystacie. Praca takich systemów nie wymaga stałego nadzoru. Wszelkie procesy mogą być monitorowane zdalnie, a o sytuacjach krytycznych możecie być Państwo powiadamiani dostępnymi powszechnie środkami przekazu (Internet, GSM, itp.). Wasze potrzeby konfigurowane są na etapie projektu i wykonywane na zamówienie. Zapraszamy do sprawdzenia możliwości LabMInd i naszych robotów.