Podczas trwania procesu w zautomatyzowanym laboratorium istnieje potrzeba przechowywania mikropłytek lub płytek w formacie SBS.
W tym celu zbudowaliśmy Hotel, sterowany przez USB, z zaciemnionymi miejscami na płytki.


Hotel SBSHotel może stanowić uzupełnienie wyposażenia minisuwnicy Agata lub może być wkomponowany do obsługi przez aparaty pipetuące posiadające gripper (ramię do przenoszenia płytek SBS).

Galeria

Hotel może być sterowany za pomocą systemu BBMS (BioBank Management System) www.bbms.pl