Mini suwnica laboratoryjna Agata jest bazą budowy zautomatyzowanego laboratorium.


suwnica Agata

Jej cechami szczególnymi są:
1. przenoszenie płytek lub statywów w formacie SBS*
2. przestrzeń robocza 2x1x1 m
3. prosta zabudowa aparatami i przyrządami laboratoryjnymi
4. czystość
5. udział w złożonych procesach laboratoryjnych

Agata i aparatura laboratoryjna są integrowane na poziomie sprzętu i oprogramowania.
Dotychczas integrowaliśmy z: 
Janus PelkinElmer, Chemagen, Real-Time PCR Bio-Rad i Roche, Sealer FluidX, wirówka SIGMA, Sorter BioMicroLab, Hotel LabMind.

Automatyzowanie i zintegrowanie laboratorium, to długotrwałe przedsięwzięcie wymagające owocnej współpracy z wszystkim dostawcami oraz sporego zaangażowania naszych inżynierów i biotechnologów. Dlatego też jednym elementem, który można nabyć w tzw. "pudełku" jest Agata, a automatyzacja wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

* Format SBS to standard  rozmiaru płytek i mikropłytek =  85,48 x 127,76 mm

Galeria

Suwnica Agata i zintegrowane urządzenia mogą być sterowane za pomocą systemu BBMS (BioBank Management System) www.bbms.pl